تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 | 14:15 | نویسنده : سروش
به آب مصرفیمون آنقدر کلر زدن رنگ شیر کاکائو شده این ماه جای قبض آب میتونن قبض شیر کاکائو برامون بیارن