تاریخ : شنبه 4 بهمن 1393 | 11:06 | نویسنده : سروش
ولی من شور ملت رو در پوشیدن انواع اقسام بوت نیم بوت چکمه نیم چکمه کفش های غواصی رو برای مقابله با بارش سنگین برف تحسین میکنم.