تاریخ : چهارشنبه 9 مهر 1393 | 09:40 | نویسنده : سروش
کف دستم میخاره ، هرکی قراره بم پول بده خودش با زبون خوش بیاد بده زود میخوام برم گوشیمو عوض کنم .