تاریخ : سه‌شنبه 8 مهر 1393 | 00:17 | نویسنده : سروش
دادن شانس دوباره به آدمایی که ارزشِ شانسِ اولو نداشتن مثل این میمونه که . . . مثل چیزی نمیمونه ، فقط حماقته ، حماقت .