تاریخ : دوشنبه 7 مهر 1393 | 00:10 | نویسنده : سروش
امروز تو خیابون یه یارو جلومو گرفت گفت داداش من میخوام برم میدون شهدا ، منم گفتم خب برو،خوش بگذره بهت ملت چقد بافرهنگ شدن،هرجا میرن اجازه میگیرن