تاریخ : یکشنبه 30 شهریور 1393 | 10:46 | نویسنده : سروش
ما جوری برنامه ریزی شدیم که به خودمون قوت قلب بدیم که واسه خودمون کسی هستیم, در حالی که در واقع همگی هیچی نیستیم ...