تاریخ : جمعه 16 آبان 1393 | 18:25 | نویسنده : سروش
تو تصوراتم داشتم تو یه خیابون جنگلی زیر بارون قدم میزدم که یه نفر تو تصوراتش با ماشین از همونجا رد شد آب پاشید سرتا پام .