تاریخ : سه‌شنبه 8 مهر 1393 | 00:41 | نویسنده : سروش

دوسال پیش بهش گفتم :

« تو زندگیم یاد گرفتم به هیچ کس اعتماد نکنم »

گفت :

" کار خوبی میکنی ، این روزا آدما نامرد شدن ، آدم نمیدونه به کی اعتماد کنه به کی اعتماد نکنه "


تو این دوسال بعد حرفایی که پشت سرم زد و کارایی که کرد امشب معذرت خواهی کرد ، منم بهش گفتم :


« تو زندگیم یاد گرفتم به هیچ کس اعتماد نکنم »

گفت :

"دستت درد نکنه ، دیگه نمیخواد چیزی بگی ، حرفتو زدی منظورتو فهمیدم . "


نتیجه اینکه حرف ما همیشه یکیه ، این آدمان که با توجه به شرایط و موقعیتای مختلفی که توش قرار میگیرن ، از حرفای ما برداشت های مختلف میکنن .مینیمال نبود ، ولی حقیقت بود .