تاریخ : دوشنبه 7 مهر 1393 | 00:13 | نویسنده : سروش
اگه آدما تو دنیای واقعی موزیک لیمیت میشدن ، یعنی تا یه حدی به بعد دیگه نمیتونستن در روز موزیک گوش بدن ، آمار خودکشی 300 برابر میشد .