تاریخ : دوشنبه 7 مهر 1393 | 00:11 | نویسنده : سروش
کوچمون چنتا کارگر افغانی دارن ساختمون میسازن سرپرستشون الان گفت شنبه،جمعه فردا نمیاد بهش زنگ بزن بگو شنبه صبح زود با چهارشنبه اینجا باشه ها